Wścieklizna jest straszliwą chorobą, atakującą zarówno zwierzęta, jak i ludzi. Decydujące o zakażeniu jest dostanie się zawierającej wirus śliny do krwi. Pierwsze objawy występują tydzień do kilku miesięcy po bójce z zarażonym wścieklizną zwierzęciem. Symptomy nie są, niestety, zbyt wyraźne. Rzadko spotyka się dzisiaj szalejące zwierzęta, ogarnięte niepokojem. Najczęściej chore stworzenia zachowują się początkowo spokojnie, potem dochodzi do paraliżu zaczynającego się od żuchwy, później do ślino toku i zmiany głosu.

Pamiętaj: przy najlżejszym podejrzeniu o wściekliznę natychmiast zawiadom lekarza weterynarii. Wścieklizna jest chorobą naprawdę szalenie niebezpieczną i nieuleczalną.