2.  Pies ma bardziej od człowieka rozwinięty słuch, o znacznie większym zakresie częstotliwości odbieranych dźwięków. Bardzo wrażliwy jest na hałas. Raz rozpoznany dźwięk doskonale zapamiętuje i umiejscawia. Nie należy się dziwić, że kroki swego pana rozpoznaje nieraz na dużą odległość. Głos jest bardzo skutecznym narzędziem szkolenia psa lub jego karania, bardziej skutecznym niż uderzenie. Modulacja głosu ułatwia tresurę, przy której pies, będąc niesłychanie łasy na pochwały, szybko opanowuje podstawowe zadania; polecenia należy mu wydawać głosem cichym, o odpowiedniej modulacji.