Dla jasności zsumujmy i skonkretyzujmy teraz elementy pasji myśliwskiej psa oraz wylrwałość w poszukiwaniu zwierzyny:

  • pasja jest cechą psychiczną, z którą pies się rodzi, można ją częściowo rozwinąć poprzez odpowiednie szkolenie,
  • pasja niejako zmusza psa do treningu szybkości i wytrzymałości,
  • poprzez trening fizyczny pies wyrabia sobie klatkę piersiową, płuca, serce, nabiera płynności i elastyczności ruchu, wzmacnia kościec i mięśnie,
  • nienaganna, harmonijna budowa anatomiczna sprzyja bezbłędnej mechanice ruchu, a więc szybkości i wytrzymałości,

wytrwałość w poszukiwaniu zwierzyny jest pochodną pasji, a więc należy zaliczyć ją do cech wrodzonych.