Organizm psa reaguje na działanie czynników pobudzających, które nazywamy bodźcami lub odruchami. Powstają one w organizmie lub pochodzą z otaczającego nas świata.
Odruchy bezwarunkowe są reakcją wrodzoną, zachodzącą automatycznie dzięki utrwalonym genetycznie łukom odruchowym, przy pobudzaniu odpowiednich receptorów; do nich należy wydzielanie śliny po zetknięciu pokarmu z jamą ustną, a nawet na sam widok i zapach smakowitego jedzenia.
Odruchy warunkowe są reakcją nabytą w życiu osobniczym, jakby wyuczoną. Są odruchy warunkowe klasyczne, będące wynikiem prostego kojarzenia bodźców, na przykład reakcja na dzwonek do drzwi czy telefon, po którym dzieje się dla psa „coś ciekawego”. Są też odruchy warunkowe instrumentalne, będące wynikiem nagradzania lub karania.
Codzienne życie w określonym środowisku powoduje wyrabianie się jednych odruchów, lub *eż wygasanie tych, które okazują się bezużyteczne. Odruchy te można umiejętnie wykorzystywać przy układaniu naszego psa i prowadzaniu go na wyższe stopnie wtajemniczenia czyli tresurze.