Sposób szukania zwierzyny jest cechą wrodzoną, zróżnicowaną w zależności od rasy i indywidualnych cech poszczególnych psów. Inaczej będzie wyszukiwał zwierzynę wyżeł, inaczej terier lub jamnik. Wyszukiwanie zwierzyny jest częścią polowania, zdobywania przez psa pożywienia. Przez wieki psy wypracowały sobie system poszukiwania zwierzyny, najbardziej celowy i przystosowany do możliwości rasy. Odpowiednie sposoby szukania zwierzyny są genetycznie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Oceniając ogólnie – sposób szukania powinien być celowy. Pies powinien okładać pole czy las w taki sposób, by nie pominąć terenu, na którym mogła ukryć się zwierzyna. Jednocześnie okładanie powinno być jak najszybsze, a więc w galopie, przy tym uwzględniające kierunek wiatru, pomocny do zwietrzenia zwierzyny.

Wszystkie elementy poszukiwania zwierzyny przez psy człowiek przystosował do swoich potrzeb polowania, wykorzystując predyspozycje poszczególnych ras. Przez odpowiednie szkolenie spowodował taką wspólność polowania z psem, która jest najbardziej wydajna przy posługiwaniu się bronią palną.